Full CNC

Full CNC

مرکز تخصصی دانلود و آموزش کار با دستگاه های سی ان سی چوب

طرح پارتیشن شماره 5

طرح پارتیشن شماره 5

طرح پارتیشن سه بُعدی موج دار برای اجرا با تمام دستگاه های CNC       با فایل آرتکم این طرح شما میتونین جی کُد رو از نرم افزار بگیرین و برای ماشین کاری به دستگاه انتقال بدین آموزش خروجی گرفتن از آرتکم ArtCAM موارد مورد نیاز1-دستگاه CNC (طرح این مدل در ابعاد 244X122 سانتی متر می ...

طرح پارتیشن شماره 4

طرح پارتیشن شماره 4

طرح پارتیشن مشبک برای اجرا با تمام دستگاه های CNC   با فایل آرتکم این طرح شما میتونین جی کُد رو از نرم افزار بگیرین و برای ماشین کاری به دستگاه انتقال بدین آموزش خروجی گرفتن از آرتکم ArtCAM Pro 9.1موارد مورد نیاز1-دستگاه CNC (طرح این مدل در ابعاد 244X122 سانتی متر می باشد و درصورتی که ...

طرح پارتیشن شماره 3

طرح پارتیشن شماره 3

طرح پارتیشن موج دار برای اجرا با تمام دستگاه های CNC     با فایل آرتکم این طرح شما میتونین جی کُد رو از نرم افزار بگیرین و برای ماشین کاری به دستگاه انتقال بدین آموزش خروجی گرفتن از آرتکم ArtCAM Pro 9.1موارد مورد نیاز1-دستگاه CNC (طرح این مدل در ابعاد 244X122 می باشد و درصورتی که ...


مشهد

مرکز تخصصی دانلود و آموزش کار با دستگاه های سی ان سی چوب

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما